1669 | โรงพยาบาลโนนสุวรรณ |  สถิติเข้าชม 402555คน

EB20

  • 1 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโชยน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
    โหลดเอกสารแนบ
    วันที่ 2021-03-01 | โดยวรรณา นามมงคล  Top