1669 | โรงพยาบาลโนนสุวรรณ |  สถิติเข้าชม 483604คน

MOIT4

 • 2.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน


  โหลดเอกสารแนบ
  วันที่ 2023-06-01 | โดยนางสาวสุวรรณี เย็นร   • 2.2 มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อกำหนด
  โหลดเอกสารแนบ
  วันที่ 0000-00-00 | โดยนางสาวสุวรรณี เย็นร   • 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  โหลดเอกสารแนบ
  วันที่ 2023-03-01 | โดยนางสาวสุวรรณี เย็นรักศรี  Top