1669 | โรงพยาบาลโนนสุวรรณ |  สถิติเข้าชม 402552คน

EB4

 • 1 หน่วยงานมีมาตรการและวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  โหลดเอกสารแนบ
  วันที่ 2021-03-01 | โดยวรรณา นามมงคล   • 2 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส3
  โหลดเอกสารแนบ
  วันที่ 2021-05-01 | โดยวรรณา นามมงคล  

 • 3.3.1 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส3
  โหลดเอกสารแนบ
  วันที่ 2021-05-01 | โดยวรรณา นามมงคล   • 3.3.2 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส3
  โหลดเอกสารแนบ
  วันที่ 2021-05-01 | โดยวรรณา นามมงคล  Top