1669 | โรงพยาบาลโนนสุวรรณ |  สถิติเข้าชม 402567คน

EB5

 • 1 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  โหลดเอกสารแนบ
  วันที่ 2021-03-01 | โดยวรรณา นามมงคล   • 5.2.1 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส3
  โหลดเอกสารแนบ
  วันที่ 2021-05-01 | โดยวรรณา นามมงคล   • 5.2.2 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส3
  โหลดเอกสารแนบ
  วันที่ 2021-05-01 | โดยวรรณา นามมงคล  Top