1669 | โรงพยาบาลโนนสุวรรณ |  สถิติเข้าชม 468839คน

EB7

  • 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
    โหลดเอกสารแนบ
    วันที่ 2021-03-01 | โดยวรรณา นามมงคล  Top