1669 | โรงพยาบาลโนนสุวรรณ |  สถิติเข้าชม 402548คน

EB8

  • 1 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมาและรอบปีงบประมาณ
    โหลดเอกสารแนบ
    วันที่ 2021-03-01 | โดยวรรณา นามมงคล  Top