1669 | โรงพยาบาลโนนสุวรรณ |  สถิติเข้าชม 476123คน

EB9

  • 1 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
    โหลดเอกสารแนบ
    วันที่ 2021-03-01 | โดยวรรณา นามมงคล  Top