1669 | โรงพยาบาลโนนสุวรรณ |  สถิติเข้าชม 620679คน

NEWS ข่าวประชาสัมพันธ์  • 2.
  • รับสมัครลูกจ้างรายวันรับสม้ครลูกจ้างรายวันตำแน่งพนังานบริการ 1 อัตรา รับสม้ครตั้งแต่วันที่ 13-21 กันยายน 2564 ณ งานการเจ้าหน้าที่ รพ.โนนสุวรรณ ในวัน และเวลา ราชการ เบอร์โทร. 0 4460 7140 - 1 ต่อ 202
   วันที่ 2021-09-13 | โดยสุภาวดี ลุนณะบุตร โหลดเอกสารแนบ

  • 5.
  • รับสมัครลูกจ้างรายวัน (เงินบำรุง)โรงพยาบาลโนนสุวรรณ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายวัน (เงินบำรุง)

   1.นักกายภาพบำบัด 1อัตรา
   2.พนักงานประจำห้องยา 1อัตรา
   3.พนักงานเกษตรพื้นฐาน 1อัตรา
   4.พนักงานเปล 1อัตรา
   5.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1อัตรา
   6.พนังานบริการ 1 อัตรา

   สมัครได้ที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโนนสุวรรณ ตั้งแต่วันที่ 1-20 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทร 044-607140 ต่อ 202 งานการเจ้าหน้าที่
   วันที่ 2019-02-28 | โดยวัชรเทพ จันทร์มณี โหลดเอกสารแนบ

  • 9.
  • เด็กหญิงกชกร ปัดจิ้งหรีด เก็บเงินได้เด็กหญิงกชกร ปัดจิ้งหรีด นักเรียนชั้นป.6 โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว เก็บเงินได้ 20บาท ที่บริเวณโรงพยาบาล ตามหาเจ้าของแล้ว แต่ไม่พบ จึงได้บริจาคที่ตู้รับบริจาคของโรงพยาบาล ถึงแม้เงินที่เก็บได้จะมีมูลค่าแค่ 20บาท แต่ความซื่อสัตย์ของหนูน้อยคนนี้มีมากมาย เป็นคนดีของสังคมในเรื่องของความซื่อสัตย์ โรงพยาบาลโนนสุวรรณขอชื่นชมหนูน้อยกชกร ปัดจิ้งหรีดมากๆครับ
   วันที่ 2018-03-12 | โดยวัชรเทพ จันทร์มณี

  • 14.
  • เดิน - วิ่ง รพ.โนนสุวรรณโรงพยาบาลโนนสุวรรณ ขอเชิญร่วมกิจกรรม เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1
   Nonsuwan Happy RUN Happy Health
   ในวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
   เวลา 04.00-05.00น. ลงทะเบียน
   เวลา 06.00น. ปล่อยตัว
   100ท่านแรกรับเหรียญที่ระลึก ฟรี ไม่มีค่าสมัคร
   ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี่
   วันที่ 2018-01-12 | โดยวัชรเทพ จันทร์มณี

  • 17.
  • กฎกระทรวงกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐
   วันที่ 2017-10-21 | โดยวัชรเทพ จันทร์มณี โหลดเอกสารแนบ

  • 18.
  • แจ้งอนุมัติแผนรายการสนับสนุนแจ้งอนุมัติแผนรายการสนับสนุนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการ 70% ปีงบประมาณ 2561
   วันที่ 2017-10-21 | โดยวัชรเทพ จันทร์มณี

  • 19.
  • แจ้งอนุมัติแผนรายการสนับสนุนแจ้งอนุมัติแผนรายการสนับสนุนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการ 10% ปีงบประมาณ 2561
   วันที่ 2017-10-21 | โดยวัชรเทพ จันทร์มณี

  • 20.
  • แจ้งอนุมัติแผนรายการสนับสนุนแจ้งอนุมัติแผนรายการสนับสนุนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการ 20% ปีงบประมาณ 2561
   วันที่ 2017-10-21 | โดยวัชรเทพ จันทร์มณี

  • 21.
  • วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 20ตุลาคม 2560 ทำฟันฟรี โดยฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลโนนสุวรรณ ให้บริการ ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน เริ่มรับคิว 8.00น.-15.00น. โปรดนำบัตรประชาชนมาด้วย เด็กอายุต่ำกว่า 18ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย
   วันที่ 2017-10-11 | โดยวัชรเทพ จันทร์มณี

  • 22.
  • คณะผู้รับบริการ บริจาคเครื่องปรับอากาศคณะผู้รับบริการ บริจาคเครื่องปรับอากาศให้งานแพทย์แผนไทย 13,900บาท รับมอบโดยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโนนสุวรรณ ในงานนี้โรงพยาบาลโนนสุวรรณ ขอขอบพระคุณคณะผู้รับบริการเป็นอย่างสูงครับ
   วันที่ 2017-08-29 | โดยวัชรเทพ จันทร์มณี

  • 23.
  • คณะเจ้าหน้าที่ ร่วมปลูกดอกดาวเรืองคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโนนสุวรรณ ปลูกดอกดาวเรือง ให้เหลืองทั้งแผ่นดิน
   บานพร้อมเพรียงกันในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ
   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
   ในวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560
   วันที่ 2017-08-29 | โดยวัชรเทพ จันทร์มณี

  • 24.
  • คุณแม่ทองเปลื้อง แสนศักดิ์ มอบเงินบริจาคคุณแม่ทองเปลื้อง แสนศักดิ์ มอบเงินบริจาค ให้กับโรงพยาบาลโนนสุวรรณ รับมอบโดยคุณหมอธีรวิชญ์ และเจ้าหน้าที่ ในการนี้ ทางโรงพยาบาลโนนสุวรรณ ขอขอบพระคุณ คุณแม่ทองเปลื้อง แสนศักดิ์ เป็นอย่างสูงครับ
   วันที่ 2017-08-10 | โดยวัชรเทพ จันทร์มณี

  • 25.
  • คุณแม่บัวสา กัญญาชาติ บริจาคเงินคุณแม่บัวสา กัญญาชาติ บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลโนนสุวรรณ จำนวน 3,000บาท ในการนี้ ทางโรงพยาบาลโนนสุวรรณต้องขอขอบพระคุณ คุณแม่บัวสา กัญญาชาติ เป็นอย่างสูงครับ
   วันที่ 2017-06-15 | โดยวัชรเทพ จันทร์มณี

  • 26.
  • คุณยายหนูแผง ปะทะโล บริจาคเงินบริจาคเงินจำนวน 10,000บาท ให้กับโรงพยาบาลโนนสุวรรณ ทางโรงพยาบาลโนนสุวรรณขอขอบพระคุณคุณยาย เป็นอย่างสูงครับ
   วันที่ 2017-06-01 | โดยวัชรเทพ จันทร์มณี

  • 27.
  • ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)
   บัดนี้ การสอบคัดเลือกบุคคล สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) ได้เสร็จสิ้นแล้ว
   จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)เพื่อปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลโนนสุวรรณ ดังนี้
   ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
   ลำดับที่ 1 นางสาวชาพิมญชุ์ โชคนิติคมสันต์

   ตำแหน่ง พนักงานบริการ(ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์)
   ลำดับที่ 1 นายทองดี กันยิ่ง
   สำรองลำดับที่ 1 นายอภิชาติ จันทร์คง

   วันที่ 2017-03-30 | โดยวัชรเทพ จันทร์มณี โหลดเอกสารแนบ

  • 31.
  • ประชาสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดค่านิยมของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Core Value: MOPH) โดยร่วมกันน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มาเป็นแนวทางในการส่งเสริมค่านิยมองค์กรเพื่อสานพลัง ขับเคลือนไปสู่ "ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่ มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน" "ค่านิยมองค์กร" สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
   เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาค่านิยมที่ดีงามของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ คือ
   "MOPH-BR" ซึ่งหมายถึง
   M:Mastery=เป็นนายตนเอง
   O:Originality=เร่งสร้างสิ่งใหม่
   P:People Centered Approach=ใส่ใจประชาชน
   H:Humulity=ถ่อมตนอ่อนน้อม
   B:Bloodline King Rama 1=สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ 1
   R:Rapprochement=ทำงานร่วมกันด้วยมิตรไมตรี

   วันที่ 2017-03-09 | โดยวัชรเทพ จันทร์มณี

  • 32.
  • รับสมัครผู้ร่วมงานโรงพยาบาลโนนสุวรรณ เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1อัตรา
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
   1.เพศชาย-หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
   2.ได้รับปริญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว
   3.อัตราเงินเดือน 9,032บาท
   วันที่ 2017-01-25 | โดยวัชรเทพ จันทร์มณี โหลดเอกสารแนบ

  • 33.
  • รับสมัครผู้ร่วมงานพนักงานบริการ(งานยานพาหนะ)

   -เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 25-50ปีบริบูรณ์(เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
   -ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) หรือ ตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า หรือ ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรด้านช่างยนต์ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้
   -มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์จากกรมขนส่งทางบก
   โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ
   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลโนนสุวรรณ โทร 044-607-140-1 ต่อ 201,202
   วันที่ 2017-01-16 | โดยวัชรเทพ จันทร์มณี โหลดเอกสารแนบ

  • 34.
  • คุณณรงค์ ยวงมณี บริจาคอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์คุณณรงค์ ยวงมณี บริจาคอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลโนนสุวรรณ รับมอบโดยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ในการนี้ทางโรงพยาบาลโนนสุวรรณ ขอขอบพระคุณ คุณณรงค์ ยวงมณี เป็นอย่างสูงครับ
   วันที่ 2017-01-03 | โดยวัชรเทพ จันทร์มณี

  • 35.
  • รับสมัครผู้ร่วมงานโรงพยาบาลโนนสุวรรณ เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1อัตรา

   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
   1.เพศชาย-หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
   2.ได้รับปริญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว
   3.อัตราเงินเดือน 9,032บาท

   สมัคร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ รพ.โนนสุวรรณ โทร 044607140-1 ต่อ 202 ในวันและเวลาราชการ
   (มีรายละเอียดแนบ)
   วันที่ 2016-12-08 | โดยวัชรเทพ จันทร์มณี โหลดเอกสารแนบ

  • 38.
  • รับสมัครผู้ร่วมงานโรงพยาบาลโนนสุวรรณ เปิดรับสมัครพนักงานบริการ จำนวน 2อัตรา
   1.พนักงานบริการ(งานสุขาภิบาล และควบคุมโรค)
   -เพศชาย-หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 25-40ปีบริบูรณ์(เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
   -ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) หรือ ตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

   2.พนักงานบริการ(งานยานพาหนะ)
   -เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 25-40ปีบริบูรณ์(เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
   -ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) หรือ ตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า หรือ ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรด้านช่างยนต์ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้
   -มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์จากกรมขนส่งทางบก

   โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 กรกฏาคม 2559 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ
   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลโนนสุวรรณ โทร 044-607-140-1 ต่อ 201,202

   วันที่ 2016-07-26 | โดยวัชรเทพ จันทร์มณี โหลดเอกสารแนบ

  • 39.
  • โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคงานกายภาพบำบัด และงานแพทย์แผนไทย รพ.โนนสุวรรณ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคการพัฒนารูปแบบการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เขต อ.โนนสุวรรณ โดยใช้นาฬิกาชีวิตและแผนที่เดินดินร่วมภาคีสุขภาพ
   วันที่ 2016-07-15 | โดยวัชรเทพ จันทร์มณี

  • 40.
  • อันตรายลืมเด็กไว้ในรถ3ข้อควรจำ ป้องกันการลืมเด็กไว้ในรถ 13เหตุการณ์ในช่วง 5ปี ที่มีเด็กถูกลืมทิ้งไว้ในรถ

   ที่มา กรมควบคุมโรค สำนักงานโรคไม่ติดต่อ
   วันที่ 2016-05-15 | โดยวัชรเทพ จันทร์มณี

  • 43.
  • Happy Birthday เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่านผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมอวยพรวันเกิดให้กับเจ้าหน้าที่รพ. ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือน กุมภาพันธ์ ขอให้มีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับ
   วันที่ 2016-02-03 | โดยวัชรเทพ จันทร์มณี

  • 44.
  • เว็บไซต์สสอ.โนนสุวรรณประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ สสอ.โนนสุวรรณ เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆของสสอ. และรพสต. http://sso.nswhos.com
   วันที่ 2016-01-20 | โดยวัชรเทพ จันทร์มณี

  • 45.
  • 7วันอันตรายขอเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมส่งเสริมป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 7วันอันตราย
   วันที่ 2015-12-25 | โดยวัชรเทพ จันทร์มณี

  • 46.
  • Happy Birthday เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่านผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ประจำเดือนพฤศจิกายน
   วันที่ 2015-11-11 | โดยวัชรเทพ จันทร์มณี

  • 47.
  • คุณสมซา ดูเดก บริจาคอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์คุณสมซา ดูเดก บริจาคอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลโนนสุวรรณ รับมอบโดยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ในการนี้ทางโรงพยาบาลโนนสุวรรณ ขอขอบพระคุณ คุณคุณสมซา ดูเดก เป็นอย่างสูงครับ
   วันที่ 2015-11-03 | โดยวัชรเทพ จันทร์มณี

  • 48.
  • กีฬาห้าเส้า โนนสุวรรณเกมส์ตารางแบ่งสายการแข่งขัน กีฬาห้าเส้า โนนสุวรรณเกมส์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอโนนสุวรรณ และสนามโรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
   วันที่ 2015-10-29 | โดยวัชรเทพ จันทร์มณี โหลดเอกสารแนบ

  • 49.
  • คุณสาวิตรี ธรรมนาม บริจาครถเข็นผู้ป่วยคุณสาวิตรี ธรรมนาม บริจาครถเข็นผู้ป่วย รับมอบโดยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ในการนี้ทางโรงพยาบาลโนนสุวรรณ ขอขอบพระคุณ คุณสาวิตรี ธรรมนาม เป็นอย่างสูงครับ
   วันที่ 2015-10-20 | โดยวัชรเทพ จันทร์มณี

  • 50.
  • Happy Birthday เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ท่านผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาล ร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ประจำเดือน กันยายน และ ตุลาคม
   วันที่ 2015-10-06 | โดยวัชรเทพ จันทร์มณี

  • 51.
  • เจ้าหน้าที่ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่นผู้บริหารโรงพยาบาลโนนสุวรรณ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดี กับนางสาวธัฏษิณา กำแพง นักกายภาพบำบัด ได้รับรางวัล ผลงานวิชาการดีเด่น ระดับกระทรวง ยินดีด้วยครับ
   วันที่ 2015-10-06 | โดยวัชรเทพ จันทร์มณี

  • 52.
  • คุณมานะ ศรสำแดง บริจาคอุปกรณ์กายภาพบำบัดคุณมานะ ศรสำแดง บริจาคอุปกรณ์กายภาพบำบัด ให้กับโรงพยาบาลโนนสุวรรณ ในการนี้คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโนนสุวรรณ ขอขอบพระคุณ คุณมานะ ศรสำแดง เป็นอย่างสูงครับ
   วันที่ 2015-09-18 | โดยวัชรเทพ จันทร์มณี

  • 53.
  • ซ้อมแผนอัคคีภัย ปี 58โรงพยาบาลโนนสุวรรณ ร่วมกับหน่วยงานในอ.โนนสุวรรณ ซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี2558 ณ โรงพยาบาลโนนสุวรรณ
   วันที่ 2015-08-26 | โดยวัชรเทพ จันทร์มณี

  • 54.
  • คุณยายทองดี ขาวสะอาด บริจาคเงินคุณยายทองดี ขาวสะอาด บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลโนนสุวรรณ รับมอบโดย ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาล นายแพทย์สสิพงษ์ วีระเจริญ และคณะเจ้าหน้าที่ ในการนี้ โรงพยาบาลโนนสุวรรณ ขอขอบพระคุณ คุณยายทองดี ขาวสะอาด เป็นอย่างสูงครับ
   วันที่ 2015-08-13 | โดยวัชรเทพ จันทร์มณี

  • 56.
  • คุณตาไหม ปุยวงค์ บริจาคตู้เย็นคุณตาไหม ปุยวงค์ บริจาคตู้เย็น ให้กับโรงพยาบาลโนนสุวรรณ รับมอบโดยท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนสุวรรณ ในการนี้คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโนนสุวรรณ ขอขอบพระคุณ คุณตาไหม ปุยวงค์ เป็นอย่างสูงครับ
   วันที่ 2015-06-25 | โดยวัชรเทพ จันทร์มณี

  • 57.
  • ไวรัสคอมพิวเตอร์แจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโนนสุวรรณทุกท่าน ระวังไวรัส CryptoWall 3.0 เรียกค่าไถ่เป็นไวรัสประเภท ransomware ที่จะเข้ารหัสไฟล์ทั้งหมดในเครื่อง เอกสารทั้ง .txt *.xls *.docx *.doc *.cer *.key *.rtf *.xlsx *.text *.ppt *.pdf *.cdx *.cdr *.js *.css *.asm *.jpg *.dbf *.mdb *.sql *.pgp ทุกรูปแบบ รวมทั้ง Email ที่เป็น .eml โดนเข้ารหัสหมดไม่สามารถเอาคืนมาได้ หรือ ทำไฟล์เสียหายหมดทั้งเครื่อง และไม่สามารถเปิดหรือกู้ไฟล์ได้เลยซึ่งคนที่ติดไวรัสจะต้องจ่ายค่าไถ่เป็นจำนวน $300 หรือประมาณ 9,700 บาท เพื่อถอดรหัสทั้งหมด โดยต้องจ่ายผ่าน bitcoin เท่านั้น ไม่งั้นก็จะใช้ไฟล์ไม่ได้ โดยไวรัสตัวนี้จะติดผ่าน โปรแกรมที่แนบมาติดตั้งในเครื่อง ดังนั้น admin จึงขอเตือนทุกคนว่า 1. อย่าดาวน์โหลด crack โปรแกรมเถื่อน โปรแกรมฟรีที่ไม่รู้จัก 2. อย่าดาวน์โหลดไฟล์แนบอีเมล์ที่ไม่รู้จัก หรือ เปิดลิงค์ spam ลิงค์แปลกๆ ที่เราไม่รู้จัก (จาก Facebook, เว็บโฆษณา หรือใน email) ที่เสี่ยงอันตรายต่างๆ 3.ทั้งนี้ควรสำรองข้อมูลบน cloud เช่น dropbox, google, drive box หรือ one drive เพื่อป้องกันการสูญเสีย ซึ่งในขณะนี้ ห้องทันตกรรมโดนไวรัสตัวนี้เข้าไปแล้ว...
   วันที่ 2015-06-05 | โดยอดิศร เสนาวิริยะกุล

  • 58.
  • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมขอเชิญเจ้าหน้าที่ใหม่ และเจ้าหน้าที่ ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมระบบอินทราเน็ตในโรงพยาบาล ในวันที่ 17 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโนนสุวรรณ
   หัวข้ออบรม
   เวลา 13.00น. ภาพรวมระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล
   เวลา 14.00น. ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง
   เวลา 14.30น. ระบบอินทราเน็ต เพื่อการบริหารจัดการเว็บไซต์รพ.

   วันที่ 2015-06-05 | โดยวัชรเทพ จันทร์มณี

  • 60.
  • คุณยายนกเอี้ยง วิเศษพันธุ์ บริจาคพัดลมเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 คุณยายนกเอี้ยง วิเศษพันธุ์ ได้บริจาคพัดลม ให้กับงานผู้ป่วยใน โรงพยาบาลโนนสุวรรณ รับมอบโดยท่านผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ ในการนี้ โรงพยาบาลโนนสุวรรณ ขอขอบพระคุณคุณยายนกเอี้ยง วิเศษพันธุ์ เป็นอย่างสูง
   วันที่ 2015-05-31 | โดยวัชรเทพ จันทร์มณี

  • 61.
  • คุณยายชิด จันทร์ภิรมย์ บริจาคไม้ค้ำยันวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 คุณยายชิด จันทร์ภิรมย์ ได้บริจาคไม้ค้ำยัน 1คู่ ให้กับงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลโนนสุวรรณ รับมอบโดยเจ้าหน้าที่โรงพาบาลโนนสุวรรณ ในการนี้ทางโรงพยาบาลโนนสุวรรณ ต้องขอขอบพระคุณ คุณยายชิด จันทร์ภิรมย์ เป็นอย่างสูง
   วันที่ 2015-05-25 | โดยธัฏษิณา กำแพง

  • 62.
  • คุณยายน้อย ชนะกุล บริจาคผ้าห่มเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา คุณยายน้อย ชนะกุล ได้บริจาคผ้าห่มให้กับงานผู้ป่วยใน โรงพยาบาลโนนสุวรรณ เพื่อใช้สำหรับให้บริการผู้ป่วย ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล รับมอบโดยท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่ โรงพบาลโนนสุวรรณต้องขอขอบพระคุณคุณยายน้อยเป็นอย่างสูง ในการบริจาคผ้าห่มให้กับโรงพยาบาลในครั้งนี้
   วันที่ 2015-05-19 | โดยวัชรเทพ จันทร์มณี

  • 63.
  • แบบอักษรFT Meuang PS LightแบบอักษรFT Meuang PS Light ตามนโยบายท่านผู้ว่าราชการ จังหวัดบุรีรัมย์
   "คนบุรีรัมย์ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานราชกาลที่๑"
   วันที่ 2015-04-28 | โดยวัชรเทพ จันทร์มณี โหลดเอกสารแนบ

  • 64.
  • เว็บไซต์โรงพยาบาลโนนสุวรรณประชาสัมพันธ์เว็บไซต์โรงพยาบาลโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของโรงพยาบาล โดยสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ www.nswhos.com
   วันที่ 2015-03-10 | โดยวัชรเทพ จันทร์มณี

PURCHASE จัดซื้อ จัดจ้าง

KNOWLEDGE การเรียนรู้

Top