1669 | โรงพยาบาลโนนสุวรรณ |  สถิติเข้าชม 568206คน

NEWS ข่าวประชาสัมพันธ์

 • แจ้งอนุมัติแผนรายการสนับสนุน แจ้งอนุมัติแผนรายการสนับสนุนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการ 20% ปีงบประมาณ 2561
  วันที่ 2017-10-21 | โดยวัชรเทพ จันทร์มณี    • 1.
  • รับสมัครลูกจ้างรายวันรับสม้ครลูกจ้างรายวันตำแน่งพนังานบริการ 1 อัตรา รับสม้ครตั้งแต่วันที่ 13-21 กันยายน 2564 ณ งานการเจ้าหน้าที่ รพ.โนนสุวรรณ ในวัน และเวลา ราชการ เบอร์โทร. 0 4460 7140 - 1 ต่อ 202
   วันที่ 2021-09-13 | โดยสุภาวดี ลุนณะบุตร โหลดเอกสารแนบ

  • 4.
  • รับสมัครลูกจ้างรายวัน (เงินบำรุง)โรงพยาบาลโนนสุวรรณ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายวัน (เงินบำรุง)

   1.นักกายภาพบำบัด 1อัตรา
   2.พนักงานประจำห้องยา 1อัตรา
   3.พนักงานเกษตรพื้นฐาน 1อัตรา
   4.พนักงานเปล 1อัตรา
   5.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1อัตรา
   6.พนังานบริการ 1 อัตรา

   สมัครได้ที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโนนสุวรรณ ตั้งแต่วันที่ 1-20 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทร 044-607140 ต่อ 202 งานการเจ้าหน้าที่
   วันที่ 2019-02-28 | โดยวัชรเทพ จันทร์มณี โหลดเอกสารแนบ

  • 8.
  • เด็กหญิงกชกร ปัดจิ้งหรีด เก็บเงินได้เด็กหญิงกชกร ปัดจิ้งหรีด นักเรียนชั้นป.6 โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว เก็บเงินได้ 20บาท ที่บริเวณโรงพยาบาล ตามหาเจ้าของแล้ว แต่ไม่พบ จึงได้บริจาคที่ตู้รับบริจาคของโรงพยาบาล ถึงแม้เงินที่เก็บได้จะมีมูลค่าแค่ 20บาท แต่ความซื่อสัตย์ของหนูน้อยคนนี้มีมากมาย เป็นคนดีของสังคมในเรื่องของความซื่อสัตย์ โรงพยาบาลโนนสุวรรณขอชื่นชมหนูน้อยกชกร ปัดจิ้งหรีดมากๆครับ
   วันที่ 2018-03-12 | โดยวัชรเทพ จันทร์มณี

  • 13.
  • เดิน - วิ่ง รพ.โนนสุวรรณโรงพยาบาลโนนสุวรรณ ขอเชิญร่วมกิจกรรม เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1
   Nonsuwan Happy RUN Happy Health
   ในวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
   เวลา 04.00-05.00น. ลงทะเบียน
   เวลา 06.00น. ปล่อยตัว
   100ท่านแรกรับเหรียญที่ระลึก ฟรี ไม่มีค่าสมัคร
   ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี่
   วันที่ 2018-01-12 | โดยวัชรเทพ จันทร์มณี

  • 16.
  • กฎกระทรวงกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐
   วันที่ 2017-10-21 | โดยวัชรเทพ จันทร์มณี โหลดเอกสารแนบ

  • 17.
  • แจ้งอนุมัติแผนรายการสนับสนุนแจ้งอนุมัติแผนรายการสนับสนุนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการ 70% ปีงบประมาณ 2561
   วันที่ 2017-10-21 | โดยวัชรเทพ จันทร์มณี

  • 18.
  • แจ้งอนุมัติแผนรายการสนับสนุนแจ้งอนุมัติแผนรายการสนับสนุนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการ 10% ปีงบประมาณ 2561
   วันที่ 2017-10-21 | โดยวัชรเทพ จันทร์มณี

  • 19.
  • แจ้งอนุมัติแผนรายการสนับสนุนแจ้งอนุมัติแผนรายการสนับสนุนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการ 20% ปีงบประมาณ 2561
   วันที่ 2017-10-21 | โดยวัชรเทพ จันทร์มณี

  • 20.
  • วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 20ตุลาคม 2560 ทำฟันฟรี โดยฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลโนนสุวรรณ ให้บริการ ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน เริ่มรับคิว 8.00น.-15.00น. โปรดนำบัตรประชาชนมาด้วย เด็กอายุต่ำกว่า 18ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย
   วันที่ 2017-10-11 | โดยวัชรเทพ จันทร์มณี

  • 21.
  • คณะผู้รับบริการ บริจาคเครื่องปรับอากาศคณะผู้รับบริการ บริจาคเครื่องปรับอากาศให้งานแพทย์แผนไทย 13,900บาท รับมอบโดยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโนนสุวรรณ ในงานนี้โรงพยาบาลโนนสุวรรณ ขอขอบพระคุณคณะผู้รับบริการเป็นอย่างสูงครับ
   วันที่ 2017-08-29 | โดยวัชรเทพ จันทร์มณี

  • 22.
  • คณะเจ้าหน้าที่ ร่วมปลูกดอกดาวเรืองคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโนนสุวรรณ ปลูกดอกดาวเรือง ให้เหลืองทั้งแผ่นดิน
   บานพร้อมเพรียงกันในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ
   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
   ในวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560
   วันที่ 2017-08-29 | โดยวัชรเทพ จันทร์มณี

  • 23.
  • คุณแม่ทองเปลื้อง แสนศักดิ์ มอบเงินบริจาคคุณแม่ทองเปลื้อง แสนศักดิ์ มอบเงินบริจาค ให้กับโรงพยาบาลโนนสุวรรณ รับมอบโดยคุณหมอธีรวิชญ์ และเจ้าหน้าที่ ในการนี้ ทางโรงพยาบาลโนนสุวรรณ ขอขอบพระคุณ คุณแม่ทองเปลื้อง แสนศักดิ์ เป็นอย่างสูงครับ
   วันที่ 2017-08-10 | โดยวัชรเทพ จันทร์มณี

  • 24.
  • คุณแม่บัวสา กัญญาชาติ บริจาคเงินคุณแม่บัวสา กัญญาชาติ บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลโนนสุวรรณ จำนวน 3,000บาท ในการนี้ ทางโรงพยาบาลโนนสุวรรณต้องขอขอบพระคุณ คุณแม่บัวสา กัญญาชาติ เป็นอย่างสูงครับ
   วันที่ 2017-06-15 | โดยวัชรเทพ จันทร์มณี

  • 25.
  • คุณยายหนูแผง ปะทะโล บริจาคเงินบริจาคเงินจำนวน 10,000บาท ให้กับโรงพยาบาลโนนสุวรรณ ทางโรงพยาบาลโนนสุวรรณขอขอบพระคุณคุณยาย เป็นอย่างสูงครับ
   วันที่ 2017-06-01 | โดยวัชรเทพ จันทร์มณี

  • 26.
  • ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)
   บัดนี้ การสอบคัดเลือกบุคคล สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) ได้เสร็จสิ้นแล้ว
   จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)เพื่อปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลโนนสุวรรณ ดังนี้
   ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
   ลำดับที่ 1 นางสาวชาพิมญชุ์ โชคนิติคมสันต์

   ตำแหน่ง พนักงานบริการ(ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์)
   ลำดับที่ 1 นายทองดี กันยิ่ง
   สำรองลำดับที่ 1 นายอภิชาติ จันทร์คง

   วันที่ 2017-03-30 | โดยวัชรเทพ จันทร์มณี โหลดเอกสารแนบ

  • 30.
  • ประชาสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดค่านิยมของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Core Value: MOPH) โดยร่วมกันน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มาเป็นแนวทางในการส่งเสริมค่านิยมองค์กรเพื่อสานพลัง ขับเคลือนไปสู่ "ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่ มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน" "ค่านิยมองค์กร" สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
   เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาค่านิยมที่ดีงามของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ คือ
   "MOPH-BR" ซึ่งหมายถึง
   M:Mastery=เป็นนายตนเอง
   O:Originality=เร่งสร้างสิ่งใหม่
   P:People Centered Approach=ใส่ใจประชาชน
   H:Humulity=ถ่อมตนอ่อนน้อม
   B:Bloodline King Rama 1=สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ 1
   R:Rapprochement=ทำงานร่วมกันด้วยมิตรไมตรี

   วันที่ 2017-03-09 | โดยวัชรเทพ จันทร์มณี

  • 31.
  • รับสมัครผู้ร่วมงานโรงพยาบาลโนนสุวรรณ เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1อัตรา
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
   1.เพศชาย-หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
   2.ได้รับปริญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว
   3.อัตราเงินเดือน 9,032บาท
   วันที่ 2017-01-25 | โดยวัชรเทพ จันทร์มณี โหลดเอกสารแนบ

  • 32.
  • รับสมัครผู้ร่วมงานพนักงานบริการ(งานยานพาหนะ)

   -เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 25-50ปีบริบูรณ์(เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
   -ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) หรือ ตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า หรือ ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรด้านช่างยนต์ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้
   -มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์จากกรมขนส่งทางบก
   โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ
   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลโนนสุวรรณ โทร 044-607-140-1 ต่อ 201,202
   วันที่ 2017-01-16 | โดยวัชรเทพ จันทร์มณี โหลดเอกสารแนบ

  • 33.
  • คุณณรงค์ ยวงมณี บริจาคอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์คุณณรงค์ ยวงมณี บริจาคอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลโนนสุวรรณ รับมอบโดยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ในการนี้ทางโรงพยาบาลโนนสุวรรณ ขอขอบพระคุณ คุณณรงค์ ยวงมณี เป็นอย่างสูงครับ
   วันที่ 2017-01-03 | โดยวัชรเทพ จันทร์มณี

  • 34.
  • รับสมัครผู้ร่วมงานโรงพยาบาลโนนสุวรรณ เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1อัตรา

   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
   1.เพศชาย-หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
   2.ได้รับปริญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว
   3.อัตราเงินเดือน 9,032บาท

   สมัคร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ รพ.โนนสุวรรณ โทร 044607140-1 ต่อ 202 ในวันและเวลาราชการ
   (มีรายละเอียดแนบ)
   วันที่ 2016-12-08 | โดยวัชรเทพ จันทร์มณี โหลดเอกสารแนบ

  • 37.
  • รับสมัครผู้ร่วมงานโรงพยาบาลโนนสุวรรณ เปิดรับสมัครพนักงานบริการ จำนวน 2อัตรา
   1.พนักงานบริการ(งานสุขาภิบาล และควบคุมโรค)
   -เพศชาย-หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 25-40ปีบริบูรณ์(เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
   -ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) หรือ ตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

   2.พนักงานบริการ(งานยานพาหนะ)
   -เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 25-40ปีบริบูรณ์(เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
   -ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) หรือ ตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า หรือ ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรด้านช่างยนต์ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้
   -มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์จากกรมขนส่งทางบก

   โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 กรกฏาคม 2559 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ
   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลโนนสุวรรณ โทร 044-607-140-1 ต่อ 201,202

   วันที่ 2016-07-26 | โดยวัชรเทพ จันทร์มณี โหลดเอกสารแนบ

  • 38.
  • โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคงานกายภาพบำบัด และงานแพทย์แผนไทย รพ.โนนสุวรรณ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคการพัฒนารูปแบบการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เขต อ.โนนสุวรรณ โดยใช้นาฬิกาชีวิตและแผนที่เดินดินร่วมภาคีสุขภาพ
   วันที่ 2016-07-15 | โดยวัชรเทพ จันทร์มณี

  • 39.
  • อันตรายลืมเด็กไว้ในรถ3ข้อควรจำ ป้องกันการลืมเด็กไว้ในรถ 13เหตุการณ์ในช่วง 5ปี ที่มีเด็กถูกลืมทิ้งไว้ในรถ

   ที่มา กรมควบคุมโรค สำนักงานโรคไม่ติดต่อ
   วันที่ 2016-05-15 | โดยวัชรเทพ จันทร์มณี

  • 42.
  • Happy Birthday เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่านผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมอวยพรวันเกิดให้กับเจ้าหน้าที่รพ. ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือน กุมภาพันธ์ ขอให้มีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับ
   วันที่ 2016-02-03 | โดยวัชรเทพ จันทร์มณี

  • 43.
  • เว็บไซต์สสอ.โนนสุวรรณประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ สสอ.โนนสุวรรณ เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆของสสอ. และรพสต. http://sso.nswhos.com
   วันที่ 2016-01-20 | โดยวัชรเทพ จันทร์มณี

  • 44.
  • 7วันอันตรายขอเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมส่งเสริมป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 7วันอันตราย
   วันที่ 2015-12-25 | โดยวัชรเทพ จันทร์มณี

  • 45.
  • Happy Birthday เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่านผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ประจำเดือนพฤศจิกายน
   วันที่ 2015-11-11 | โดยวัชรเทพ จันทร์มณี

  • 46.
  • คุณสมซา ดูเดก บริจาคอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์คุณสมซา ดูเดก บริจาคอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลโนนสุวรรณ รับมอบโดยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ในการนี้ทางโรงพยาบาลโนนสุวรรณ ขอขอบพระคุณ คุณคุณสมซา ดูเดก เป็นอย่างสูงครับ
   วันที่ 2015-11-03 | โดยวัชรเทพ จันทร์มณี

  • 47.
  • กีฬาห้าเส้า โนนสุวรรณเกมส์ตารางแบ่งสายการแข่งขัน กีฬาห้าเส้า โนนสุวรรณเกมส์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอโนนสุวรรณ และสนามโรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
   วันที่ 2015-10-29 | โดยวัชรเทพ จันทร์มณี โหลดเอกสารแนบ

  • 48.