1669 | โรงพยาบาลโนนสุวรรณ |  สถิติเข้าชม 620659คน

Our services เปิดบริการประชาชน

คลินิคที่เปิดให้บริการ

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00น. - 16.00น. ตรวจโรคทั่วไป
วันเสาร์-วันอาทิตย์ วันหยุด รับอุบัติเหตุฉุกเฉิน ทำคลอดตลอด 24ชั่วโมง
คลินิคพิเศษ
วันจันทร์ ฝากครรภ์รายใหม่ , คลินิคโรคหืด , โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
วันอังคาร คลินิคลมชัก , ฝากครรภ์รายเก่า , คลินิคสุขภาพจิต
วันพุธ ความดันโลหิตสูง , สุขภาพเด็กดี
วันพฤหัสบดี คลินิคเบาหวาน , วางแผนครอบครัว , โรคหัวใจ , คลินิคอดบุหรี่
วันศุกร์ คลินิคไธรอยด์ , คลินิควัณโรค

งานแพทย์แผนไทย

ให้บริการนวด ประคบ อบสมุนไพร
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00น. - 16.00น.
วันจันทร์ , วันอังคาร, วันพุธให้บริการถึงเวลา 20.00น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานแพทย์แผนไทย ต่อ 307

งานทัตกรรม

ให้บริการ อุดฟัน , ถอนฟัน , ขูดหินปูน , เคลือบฟัน , ฟันปลอม
ให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 08.00น. - 20.00น.
วันศุกร์ เวลา 08.00น. - 16.00น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุด เวลา 08.00น. - 16.00น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานทัตกรรม ต่อ 114

งานบริการแพทย์ฉุกเฉิน

ศูนย์บริการงานแพทย์ฉุกเฉิน และส่งต่อผู้ป่วย ออกให้บริการรับผู้ป่วยผ่านเครือข่าย 1669 อาสาสมัครกู้ชีพ ให้บริการประชาชนในชุมชน
อุบัติเหตุฉุกเฉิน ต่อ 101 หรือ โทร 088-586-0142

งานบริการผู้ป่วยใน

เตียงให้บริการผู้ป่วยใน ขนาด 30เตียง
ห้องแยกโรคติดเชื้อที่เป็นสัดส่วน
ห้องคลอดให้บริการทำคลอด ตรวจอัลตราซาวด์
อาสาสมัครสาธารณสุข ผุ้นำชุมชน และครอบครัว ห้องพิเศษลดครึ่งราคา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานผู้ป่วยใน ต่อ 122

งานบริการหลักประกันสุขภาพ

ให้บริการขึ้นทะเบียนบัตรทองประชาชนทั่วไป
ให้บริการขึ้นทะเบียนสิทธิจ่ายตรง
ให้บริการติดต่อสอบถามสิทธิบัตรประกันสังคม
ให้บริการสิทธิผู้ประสบภัยจากรถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานแผนและประกันสุขภาพ ต่อ 118

งานบริการในชุมชน

โดยกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดำเนินงานคัดกรองกลุ่มเสี่ยง , โรคเรื้อรังในชุมชน , ควบคุมโรคติดต่อในชุมชน , งานอนามัยแม่และเด็ก , วางแผนครอบครัว , คลินิคให้คำปรึกษากลุ่มพลังใจช่วยเพื่อน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ต่อ 117

งานตรวจรักษาในชุมชน

มีแพทย์และทีมสุขภาพ ออกให้บริการตรวจรักษาที่รพ.สต.ทั้ง 3แห่ง เดือนละ 1 ครั้ง

Top